Монтиране на модула на стойката за китка
Монтиране на модула на стойката за китка

Монтиране на модула на стойката за китка

Модулът на стойката за китка позволява на оператора да носи устройството на китката. След зареждане на батерията монтирайте устройството обратно върху модула на стойката за китка.
Монтирайте батерията към главното устройство, преди да поставите главното устройство в корпуса.
  1. Плъзнете главното устройство (1) в корпуса на модула за китката (2), докато палецът за освобождаване на корпуса на стойката за китка не щракне на място.
    Плъзгане на главното устройство в корпуса на стойката за китка
  2. Първо вкарайте горната част на устройството в държача на стойката за китката.
    Поставяне на главното устройство и корпуса върху стойката за китка
  3. Натиснете едновременно палеца за освобождаване на стойката за китка (3) и устройството, докато заключващите палци (2) се плъзнат в заключващите прорези (1).
    Заключващи палци на стойката за китка