Сглобяване на стойката за китка
Сглобяване на стойката за китка

Сглобяване на стойката за китка

Този раздел описва как да сглобите стойката за китка.
  1. Отворете джобчето за антената и поставете кабела в гнездото. Стиснете лентата, за да може кабелът да премине през нея.
  2. Прокарайте кабела през гнездото на джобчето и през прореза. За модули за дясна ръка използвайте езичето, за да фиксирате кабела на място.
  3. Ориентирайте антената така, че да съвпада с изображението върху джобчето, след което поставете антената в джобчето.
  4. Поставете монтажната пластина на лентата за китка.
  5. Свържете кабела към монтажната пластина. За модули за дясна ръка внимателно огънете кабела назад и го свържете.
  6. Навийте излишния кабел под антената и затворете джобчето с текстилната закопчалка.
  7. Прекарайте закопчалката в края на лентата за китка през тесния отвор, след което я закопчайте.
  8. Прикрепете лентата за ръка и завъртете копчето, за да я затегнете.
  9. Прикрепете главното устройство към монтажната пластина.