Демонтиране на модула на активатора и корпуса
Демонтиране на модула на активатора и корпуса

Демонтиране на модула на активатора и корпуса

Извадете главното устройство от модула на активатора и корпуса, когато трябва да смените батерията.
  1. Натиснете надолу палеца за освобождаване на корпуса (1).
    Натискане на палеца за освобождаване на активатора и изваждане на главното устройство от модула на активатора и корпуса
  2. Плъзнете главното устройство (1) извън модула на активатора и корпуса (2).
    Избутване на главното устройство от модула на активатора и корпуса