Премахване на модула на стойката за китка
Премахване на модула на стойката за китка

Премахване на модула на стойката за китка

Демонтирайте главното устройство и корпуса от модула на стойката за китката за зареждане. След зареждане поставете отново главното устройство и корпуса върху модула.
  1. Натиснете надолу палеца за освобождаване на стойката за китка (3).
  2. Повдигнете устройството първо от долната страна от държача на стойката за китката.
    Заключващи палци на стойката за китка
    Заключващите палци (2) се повдигат от заключващите прорези (1).
  3. Премахнете главното устройство в корпуса от модула на стойката за китката.
  4. За да отстраните главното устройство (2) от корпуса (3), натиснете надолу палеца за освобождаване на корпуса (1) и след това издърпайте чрез плъзгане на главното устройство от корпуса (3).
    Премахване на главното устройство от корпуса