Смяна на батерията
Смяна на батерията

Смяна на батерията

Устройството поддържа режим на „гореща замяна“, при който потребителят може да смени батерията, без да изключва устройството. Когато потребителят извади главното устройство от корпуса, дисплеят се изключва и устройството влиза в състояние на ниска консумация на енергия (обозначено с еднократно мигане в червено на светодиода за сканиране/персонализирания светодиод). Сменете батерията в рамките на две минути, за да запазите постоянство на паметта.
 1. Свалете модула за носене.
  За информация относно премахване на активатора за пръсти и модула за китката вижте Демонтиране на модула на активатора и корпуса и Премахване на модула на стойката за китка.
 2. Завъртете устройството така, че сензорният екран да сочи надолу.
 3. Натиснете палеца за освобождаване на батерията (1).
  Натискане на палеца за батерията
 4. Повдигнете батерията от отделението за батерията.
  Изваждане на батерията
 5. Подравнете батерията така, че долната й част да попадне в заключващите прорези (1).
  Заключващи прорези на батерията
 6. Натиснете батерията надолу в отделението за батерия, докато фиксаторите за освобождаване на батерията не щракнат на мястото си.
  Монтиране на батерията