Зареждане на устройството
Зареждане на устройството

Зареждане на устройството

Използвайте някой от аксесоарите за зареждане, за да заредите устройството и/или резервната батерия.
Аксесоари за зареждане
Аксесоари
Номер на част
Зареждане
Комуникация
Батерия (в устройството)
Резервна батерия
USB
Ethernet
USB кабел за зареждане
CBL-WS5X-USB1-02
Да
Не
Да
Не
Конвергиран скенер и/или 1300 mAh батерия
Разклонител с 2 гнезда само за зареждане
CRD-WS5X-2SCV-01
Да
Не
Не
Не
Разклонител с 10 гнезда само за зареждане
CRD-WS5X-10SCV-01
Да
Не
Не
Не
Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии с 5 гнезда
CRD-WS5X-5SECV-01
Да
Да
Не
Да
Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда
SAC-WS5X-4S13-01
Не
Да
Не
Не
Зарядно устройство за батерии с 20 гнезда
SAC-WS5X-20S13-01
Не
Да
Не
Не
Стойка за китката и/или 800 mAh батерия
Разклонител с 2 гнезда само за зареждане
CRD-WS5X-2SWR-01
Да
Не
Не
Не
Разклонител с 10 гнезда само за зареждане
CRD-WS5X-10SWR-01
Да
Не
Не
Не
Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии с 5 гнезда
CRD-WS5X-5SEWR-01
Да
Да
Не
Да
Зарядно устройство за батерии с 4 гнезда
SAC-WS5X-4S8-01
Не
Да
Не
Не
Зарядно устройство за батерии с 20 гнезда
SAC-WS5X-20S8-01
Не
Да
Не
Не