Зареждане на основната батерия
Зареждане на основната батерия

Зареждане на основната батерия

Заредете батерията в устройство с някой от разклонителите за зареждане или с USB кабела за зареждане.
Уверете се, че спазвате указанията за безопасност на батерията, описани в справочното ръководство на продукта за устройството.
  1. Свържете зарядното устройство към източник на захранване.
  2. Поставете устройството в гнездо на разклонителя (1) или го свържете към USB кабела за зареждане.
    Поставяне на конвергирания скенер в разклонителяПоставяне на стойката за китка в разклонителя
    Устройството се включва и започва да се зарежда. Светодиодът за уведомяване на сензорния панел свети с кехлибарен цвят по време на зареждане, след което става постоянно зелен, когато устройството е напълно заредено.