Зареждане на резервната батерия
Зареждане на резервната батерия

Зареждане на резервната батерия

Заредете резервната батерия с едно от зарядните устройства за батерии.
  1. Свържете зарядното устройство към източник на захранване.
  2. Поставете батерията в отделението за зареждане на батерии.
    Зареждане на резервни батерии
  3. Внимателно натиснете надолу батерията, за да гарантирате правилен контакт.
    Светодиодът за зареждане на резервна батерия на зарядното устройство показва състоянието на зареждане на батерията.