Индикатори за зареждане
Индикатори за зареждане

Индикатори за зареждане

Светодиодът за зареждане на резервна батерия на държача на разклонителя показва състоянието на зареждането на резервната батерия.
Светодиодни индикатори за зареждане на резервна батерия
Състояние
Индикация
Изкл.
Батерията не се зарежда. Батерията не е поставена правилно в разклонителя или няма връзка към източник на захранване. Разклонителят няма връзка със захранването.
Постоянно кехлибарено
Изправната батерия се зарежда.
Постоянно зелено
Зареждането на изправната батерия е завършено.
Бързо премигва в червено (2 премигвания/секунда)
Грешка при зареждане, например:
  • Температурата е твърде ниска или твърде висока.
  • Зареждането продължава твърде дълго без завършване (обикновено осем часа).
Постоянно червено
Неизправната батерия се зарежда или е напълно заредена.