Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии
Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии

Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии

Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии:
  • Осигурява 12 V DC (номинално) захранване за работа на устройството.
  • Свързва устройството (до пет) с Ethernet мрежа.
  • Едновременно зарежда до пет устройства и до пет резервни батерии.
Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии
Ethernet сплитер с 5 гнезда със зарядно устройство за батерии
1
Гнездо за батерия
2
Гнездо за зареждане на устройство
3
1000 LED
4
100/100 LED