Ергономични препоръки
Ергономични препоръки

Ергономични препоръки

За да избегнете или сведете до минимум риска от ергономични наранявания, спазвайте ергономичните препоръки.
 • Уверете се, че потребителите са обучени за правилно и сигурно монтиране на конвергирания скенер върху пръстите.
 • Уверете се, че удобната подложка за пръстите е поставена на мястото си и че закопчалката на лентата е правилно закрепена на пръстите с конвергирания скенер.
 • Уверете се, че потребителите са обучени за правилно и сигурно монтиране на стойката за китка върху китката.
 • Уверете се, че устройството не се носи в близост до ставата на китката.
 • Използвайте по-малка лента за китка за малки и средни китки. Използвайте по-голяма лента за китки със среден и голям размер.
 • Уверете се, че устройството е монтирано така, че дисплеят да е ориентиран към потребителя.
 • Поддържайте и почиствайте компонентите за носене, като лентите и меките части.
 • Намалете или премахнете ненужните повтарящи се движения и активиране.
 • Поддържайте неутрална позиция.
 • Намалете или премахнете позите с повдигнати или вдигнати ръце и рамене.
 • Намалете или премахнете прекомерните усилия.
 • Дръжте често използваните предмети на лесно достъпно място.
 • Изпълнявайте задачите на подходящата височина.
 • Намалете или премахнете директния натиск.
 • Осигурете достатъчно свободно пространство.
 • Осигурете подходяща работна среда.
 • Подобрете работните процедури, като използвате устройството.