Изваждане на батерията на WS50 RFID
Изваждане на батерията на WS50 RFID

Изваждане на батерията на WS50 RFID

В този раздел се описва как да извадите батерията на WS50 RFID.
  1. Свалете модула за носене.
    За информация относно премахване на активатора за пръсти и модула за китката вижте Демонтиране на модула на активатора и корпуса и Премахване на модула на стойката за китка.
  2. Завъртете батерията в опорното гнездо.
  3. Повдигнете батерията от отделението за батерията.