Поставяне на батерията
Поставяне на батерията

Поставяне на батерията

Този раздел описва начина на поставяне на батерията в таблета.
Потребителска модификация на устройството, особено в отделението на батерията, като етикети, маркери за активи, гравирани елементи, стикери, и т.н., може да компрометира предвидената ефективност на устройството или на аксесоарите. Може да бъдат засегнати нива на ефективност, като уплътняване (защита от проникване (IP), ефективност при удар (изпускане и преобръщане), функционалност, температурна устойчивост и др. НЕ поставяйте никакви етикети, маркери за активи, гравирани елементи, стикери и т.н. в отделението на батерията.
  1. Поставете батерията, първо долната част, в отделението за батерията в задната част на устройството.
    поставяне на батерията
  2. Натиснете батерията надолу в отделението за батерия, докато фиксаторите за освобождаване не щракнат на мястото си.