Поставяне на microSD картата
Поставяне на microSD картата

Поставяне на microSD картата

Гнездото за microSD карта осигурява вторична енергонезависима памет. Гнездото е разположено под батерията. Направете справка с документацията, предоставена с картата, за повече информация и следвайте препоръките за употреба на производителя.
Следвайте подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD), за да избегнете повреда на microSD картата. Подходящите предпазни мерки срещу ESD включват, но не се ограничават до, работа върху подложка за ESD и гарантиране, че операторът е правилно заземен.
 1. Плъзнете фиксаторите за освобождаване на батерията към страните на таблета.
  Батерията леко се изважда.
 2. Повдигнете батерията извън таблета.
 3. Отстранете вратичката за достъп.
 4. Плъзнете държача на microSD картата до отключената позиция.
 5. Повдигнете държача на microSD картата.
 6. Поставете microSD картата във вратичката на държача на картата, като се уверите, че картата се плъзга във фиксиращите езичета от всяка страна на вратичката.
 7. Затворете държача на microSD картата и го заключете на позиция.
 8. За да гарантирате правилното уплътняване на устройството, вратичката за достъп трябва да бъде обратно поставена и добре уплътнена.
 9. Поставете обратно вратичката за достъп.
 10. Поставете батерията, първо долната част, в отделението за батерията в задната част на устройството.
  поставяне на батерията
 11. Натиснете батерията надолу в отделението за батерия, докато фиксаторите за освобождаване не щракнат на мястото си.