Поставяне на nano SIM картата
Поставяне на nano SIM картата

Поставяне на nano SIM картата

Този раздел предоставя стъпки за поставяне на nano SIM карта.
Използвайте само nano SIM карта.
Следвайте подходящите предпазни мерки срещу електростатичен разряд (ESD), за да избегнете повреда на SIM картата. Подходящите предпазни мерки срещу ESD включват, но не се ограничават до, работа върху подложка за ESD и гарантиране, че потребителят е правилно заземен.
 1. Плъзнете фиксаторите за освобождаване на батерията към страните на таблета.
  Батерията леко се изважда.
 2. Повдигнете батерията извън таблета.
 3. Отстранете вратичката за достъп.
 4. Плъзнете държача на SIM картата до отключена позиция.
 5. Повдигнете вратичката на държача на SIM картата.
 6. Поставете nano SIM картата в държача на карта, като контактите са насочени надолу.
 7. Затворете вратичката на държача на SIM картата.
 8. Плъзнете вратичката на държача на SIM картата до заключена позиция.
 9. За да гарантирате правилното уплътняване на устройството, вратичката за достъп трябва да бъде обратно поставена и добре уплътнена.
 10. Поставете обратно вратичката за достъп.
 11. Поставете батерията, първо долната част, в отделението за батерията в задната част на устройството.
  поставяне на батерията
 12. Натиснете батерията надолу в отделението за батерия, докато фиксаторите за освобождаване не щракнат на мястото си.