Зареждане на устройството
Зареждане на устройството

Зареждане на устройството

Преди да използвате таблета за първи път, свържете го към външен източник на захранване, за да заредите батерията.
Таблетите без батерия не изискват зареждане.
Оставете таблета свързан към външния източник на захранване, докато не се зареди напълно. Светодиодният индикатор за зареждане светва в зелено, когато таблетът е напълно зареден. Може да използвате таблета, докато се зарежда.
За да заредите основната батерия, свържете аксесоара за зареждане към подходящия източник на захранване.
Поставете устройството в докинг станцията или свържете USB зарядното устройство. Устройството се включва и започва да се зарежда. Светодиодът за зареждане/уведомление премигва с кехлибарен цвят по време на зареждане, след което става постоянно зелен, когато устройството е напълно заредено.
Батерията се зарежда от напълно изтощена до 90% за приблизително 3,5 часа и от напълно изтощена до 100% за приблизително 4,5 часа. В много случаи зарядът от 90% осигурява достатъчно заряд за ежедневна употреба. Пълно зареждане от 100% осигурява приблизително 14 часа на употреба. За да постигнете най-добри резултати при зареждане, използвайте само аксесоари за зареждане и батерии Zebra. Зареждайте батериите при стайна температура, когато устройството е в спящ режим.