Сканиране с вътрешния скенер
Сканиране с вътрешния скенер

Сканиране с вътрешния скенер

Използвайте вътрешния визуализатор за снемане на данни от баркод.
За да разчетете баркод, е необходимо приложение, поддържащо сканиране. Устройството съдържа приложението DataWedge, което позволява на потребителя да активира скенера, за да декодира данните от баркода и да показва съдържанието на баркода.
  1. Уверете се, че дадено приложение е отворено на устройството и на фокус е текстово поле (текстов курсор в текстовото поле).
  2. Насочете изходящия прозорец на устройството към баркод.
  3. Натиснете и задръжте бутона за сканиране.
    Точката за насочване с осветяване се включва за подпомагане на насочването.
  4. Уверете се, че баркодът е в зоната, образувана от модела на насочване. Точката за насочване се използва за повишена видимост при условия на ярко осветление.
    Прозвучава звуков сигнал по подразбиране, за да укаже, че баркодът е успешно декодиран.
  5. Снетите данни се показват в текстовото поле.