Сканиране с камера
Сканиране с камера

Сканиране с камера

Използвайте камерата за снемане на данни от баркод.
За да разчетете баркод, е необходимо приложение, поддържащо сканиране. Устройството съдържа приложението DataWedge, което позволява на потребителя да активира скенера, за да декодира данните от баркода и да показва съдържанието на баркода.
  1. Уверете се, че дадено приложение е отворено на устройството и на фокус е текстово поле (текстов курсор в текстовото поле).
  2. Насочете прозорчето на камерата към баркод.
  3. Натиснете и задръжте бутона за сканиране. По подразбиране на екрана се показва прозорец за предварителен преглед.
  4. Преместете устройството, докато баркодът не стане видим на екрана.
  5. Прозвучава звуков сигнал по подразбиране, за да укаже, че баркодът е успешно декодиран.
  6. Снетите данни се показват в текстовото поле.