Nastavení zařízení
Nastavení zařízení
View content for :
Product:

Nastavení zařízení

Při prvním použití zařízení.
  1. Vložte kartu micro Secure Digital (SD) (volitelné).
  2. Vložte baterii.
  3. Nabijte zařízení.