Instalace karty microSD
Instalace karty microSD
View content for :
Product:

Instalace karty microSD

 1. Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty microSD. Mezi správná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění obsluhy.
 2. Vytáhněte držák karty ze zařízení.
  vyjměte držák karty
 3. Vložte konec karty microSD tak, aby kontakty směřovaly nahoru do držáku karty.
  Vložte kartu SD do držáku
 4. Otočte kartu microSD dolů.
 5. Zatlačte kartu dolů do držáku karty a ujistěte se, že je správně usazena.
 6. Znovu vložte držák karty.
  vložte držák karty