Výměna baterie
Výměna baterie
View content for :
Product:

Výměna baterie

Výměna baterie v zařízeních
HC20 a HC50
.
Uživatelské úpravy zařízení (zejména v prostoru pro baterii), jako jsou štítky, inventární značky, rytiny, nálepky apod., můžou ohrozit zamýšlený výkon zařízení nebo příslušenství. Mohou být ovlivněny úrovně výkonu, jako je například těsnění (stupeň krytí (IP)), výkon v případě nárazu (upuštění a pád), funkčnost, odolnost vůči teplotě atd. Do prostoru pro baterii NEVKLÁDEJTE žádné štítky, inventární značky, rytiny, nálepky apod.
Během výměny baterie do zařízení nevkládejte ani z něj nevyjímejte kartu microSD.
 1. Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí nabídka.
 2. Stiskněte tlačítko
  Power Off
  (Vypnout).
 3. Je-li k zařízení připevněn řemínek na ruku, sejměte jej.
 4. Zatlačte obě západky dolů.
  zatlačte západky dolů
 5. Při vytahování baterie se nepokoušejte zasunout prsty pod západky. Mohlo by dojít k poškození západek.
  západky nezvedejte
 6. Západky držte zatlačené směrem dolů a zároveň zatlačte obě západky směrem ke středu zařízení. Aby se baterie uvolnila, západky musí být zcela zatlačené.
  zatlačte západky dovnitř
 7. Vyjměte baterii ze zařízení.
 8. Vložte náhradní baterii, spodní částí napřed, do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.
  vkládání baterie
 9. Tlačte baterii dolů, dokud nezapadnou západky pro uvolnění baterie.
 10. V případě potřeby vyměňte řemínek na ruku.
 11. Zapněte zařízení stisknutím tlačítka Power (Napájení).