Součásti
Součásti
View content for :
Product:

Součásti

Pohled zepředu
Součásti při pohledu zepředu
Číslo
Položka
Funkce
1
Přední fotoaparát
Pořídí fotografie a videa (k dispozici u některých modelů).
2
Kontrolka LED nabíjení/upozornění
Indikuje stav nabíjení baterie během nabíjení a oznámení z aplikace.
3
Reproduktor/přijímač
Slouží k přehrávání zvuku v režimu sluchátek a reproduktoru.
4
Kontrolka LED záznamu dat
Indikuje stav záznamu dat.
5
Snímač světla/přiblížení
Rozpoznává intenzitu okolního světla a upravuje míru podsvícení displeje a vzdálenost pro vypnutí displeje v režimu sluchátek.
6
Dotyková obrazovka
Zobrazuje všechny informace potřebné k provozu zařízení.
7
Reproduktor
Poskytuje zvukový výstup pro přehrávání videí a hudby. Poskytuje zvuk v režimu reproduktoru.
8
Nabíjecí kontakty kolébky
Zajišťují nabíjení zařízení prostřednictvím kolébek a příslušenství.
9
Konektor USB-C
se zástrčkou
Zajišťuje komunikaci USB s hostitelem a klientem a nabíjení zařízení pomocí kabelů a příslušenství.
10
Mikrofon
Používá se pro komunikaci v režimu sluchátek.
11
Tlačítko skenování
Spouští záznam dat (programovatelné).
12
Programovatelné tlačítko
Obvykle se používá pro komunikaci typu „Push-to-Talk“. Tam, kde platí regulační omezení pro komunikaci prostřednictvím protokolu VoIP Push-to-Talk, lze toto tlačítko nakonfigurovat pro použití s jinými aplikacemi.
Pohled zezadu
Součásti při pohledu zezadu
Číslo
Položka
Funkce
13
Mikrofon
Používá se pro komunikaci a potlačení hluku.
14
Anténa NFC
Zajišťuje komunikaci s ostatními zařízeními podporujícími technologii NFC.
15
Tlačítko výstrahy
Červené tlačítko výstrahy.
16
Západky pro uvolnění baterie
Stisknutím vyjměte baterii.
17
Lithium-iontová baterie PowerPrecision
Zajišťuje napájení zařízení.
18
Upevnění řemínku na ruku
Poskytuje upevňovací bod pro příslušenství – základní řemínek na ruku.
19
Tlačítko zvýšení/snížení hlasitosti
Zvyšuje a snižuje hlasitost zvuku (programovatelné).
20
Tlačítko skenování
Spouští záznam dat (programovatelné).
21
Blesk fotoaparátu
Poskytuje osvětlení kamery a funguje jako svítilna.
22
Zadní fotoaparát
Pořizuje fotografie a videa.
23
Držák karet
Drží kartu SIM a kartu SD.
24
Tlačítko napájení
Zapíná a vypíná displej. Stisknutím a podržením tlačítka zařízení resetujete nebo vypnete.
25
Výstupní okno skeneru
Poskytuje záznam dat pomocí snímače (k dispozici u některých modelů).
26
Mikrofon
Slouží ke komunikaci v režimu hlasitého odposlechu.