Nabíjení náhradní baterie
Nabíjení náhradní baterie

Nabíjení náhradní baterie

Kontrolky LED nabíjení náhradní baterie na nabíječce baterií se 4 sloty indikují stav nabíjení náhradních baterií.
Standardní baterie a baterie s prodlouženou výdrží se nabijí ze zcela vybité na 90 % za méně než 4 hodiny.
LED
Význam
Svítí žlutě
Náhradní baterie se nabíjí.
Svítí zeleně
Nabíjení náhradní baterie je dokončeno.
Svítí červeně
Náhradní baterie se nabíjí, ale je na konci své životnosti. Nabíjení je dokončeno, ale baterie je na konci životnosti.
Rychle blikající červená (2 bliknutí za sekundu)
Chyba při nabíjení; zkontrolujte umístění náhradní baterie. Baterie je na konci své životnosti.
Nesvítí
Ve slotu není náhradní baterie. Náhradní baterie není správně vložena do slotu. Kolébka není napájena.