Nastavení zařízení
Nastavení zařízení
View content for :
Product:

Nastavení zařízení

Chcete-li začít používat zařízení
TC22/TC27
, proveďte následující kroky.
Při prvním použití zařízení.
  1. Vložte kartu micro Secure Digital (SD) (volitelné).
  2. Vložte kartu nano SIM (volitelné).
  3. Vložte baterii.
  4. Nabijte zařízení.