Aktivace karty eSIM
Aktivace karty eSIM
View content for :
Product:

Aktivace karty eSIM

Zařízení TC27 může používat kartu SIM, kartu eSIM, nebo obojí. Můžete si vybrat, kterou kartu SIM použít pro kterou akci, například zasílání zpráv nebo volání. Před použitím je nutné kartu eSIM aktivovat.
Před přidáním karty eSIM se obraťte na svého operátora, který vám poskytne službu eSIM a její aktivační kód nebo QR kód.
Chcete-li aktivovat kartu eSIM:
 1. V zařízení navažte připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilních dat pomocí vložené karty SIM.
 2. Přejděte do části
  Nastavení
  .
 3. Klepněte na možnost
  Síť a internet
  Mobilní sítě
  .
 4. Pokud je karta SIM již vložena, klepněte na tlačítko
  +
  vedle možnosti
  Karty SIM
  . Pokud není vložena žádná karta SIM, klepněte na možnost
  Karty SIM
  .
  Zobrazí se obrazovka
  Mobilní síť
  .
 5. Výběrem možnosti
  RUČNÍ ZADÁNÍ KÓDU
  zadejte aktivační kód nebo klepněte na možnost
  Naskenovat
  , oskenujte QR kód a stáhněte profil eSIM.
  Zobrazí se dialogové okno
  Potvrzení!!!
  .
 6. Klepněte na tlačítko
  OK
  .
 7. Zadejte aktivační kód nebo naskenujte QR kód.
 8. Klepněte na tlačítko
  DALŠÍ
  .
  Zobrazí se zpráva
  Stahování profilu
  , po které následuje zpráva
  Použít název sítě?
  .
 9. Klepněte na tlačítko
  AKTIVOVAT
  .
 10. Klepněte na tlačítko
  Hotovo
  .
  Karta eSIM je nyní aktivní.