Instalace karty microSD
Instalace karty microSD
View content for :
Product:

Instalace karty microSD

Slot pro kartu microSD u zařízení
TC22/TC27
poskytuje sekundární stálé úložiště. Slot se nachází pod baterií. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s kartou. Dodržujte doporučení výrobce týkající se použití.
 1. Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty microSD. Mezi správná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění obsluhy.
 2. Vytáhněte držák karty ze zařízení.
  Otevřete držák karty SD
 3. Vložte konec karty microSD tak, aby kontakty směřovaly nahoru do držáku karty.
  Vložte kartu SD do držáku
 4. Otočte kartu microSD dolů.
 5. Zatlačte kartu dolů do držáku karty a ujistěte se, že je správně usazena.
 6. Znovu vložte držák karty.
  Znovu vložte- držák karty SD