Instalace karty SIM
Instalace karty SIM
View content for :
Product:

Instalace karty SIM

Pro volání a přenos dat přes mobilní síť na zařízení TC27 je vyžadována karta SIM.
 1. Používejte pouze kartu nano SIM.
  Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty SIM. Mezi řádná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění uživatele.
 2. Vytáhněte držák karty ze zařízení.
  Vytáhněte držák karty SIM
 3. Překlopte držák karty.
 4. Do držáku karty vložte konec karty SIM tak, aby kontakty směřovaly nahoru.
  Vložte kartu SIM do držáku.
 5. Otočte kartu SIM dolů.
 6. Zatlačte kartu SIM dolů do držáku karty a ujistěte se, že je správně usazena.
 7. Překlopte držák karty a znovu jej nainstalujte.
  Znovu vložte držák karty SIM.