Vymazání profilu eSIM
Vymazání profilu eSIM
View content for :
Product:

Vymazání profilu eSIM

Vymazáním profilu eSIM dojde k jeho úplnému odebrání ze zařízení TC27.
Po vymazání karty eSIM ze zařízení ji již nelze znovu použít.
Chcete-li vymazat kartu eSIM:
 1. V zařízení navažte připojení k internetu prostřednictvím sítě Wi-Fi nebo mobilních dat pomocí vložené karty SIM.
 2. Klepněte na možnost
  Síť a internet
  Karty SIM
  .
 3. V části
  Stáhnout kartu SIM
  klepněte na kartu eSIM, kterou chcete vymazat.
 4. Klepněte na tlačítko
  Vymazat
  .
  Zobrazí se zpráva
  Vymazat tuto staženou kartu SIM?
 5. Klepněte na tlačítko
  Vymazat
  .
  Profil eSIM se ze zařízení vymaže.