Ergonomické aspekty
Ergonomické aspekty

Ergonomické aspekty

Při používání zařízení se vyhýbejte extrémním úhlům držení zápěstí.
Obrázek ergonomických aspektů držení zápěstí.