Instalace karty microSD
Instalace karty microSD

Instalace karty microSD

Slot pro kartu microSD poskytuje sekundární stálé úložiště. Slot se nachází pod baterií. Další informace naleznete v dokumentaci dodané s kartou. Dodržujte doporučení výrobce ohledně použití.
Dodržujte příslušná opatření týkající se elektrostatického výboje (ESD), aby nedošlo k poškození karty microSD. Mezi správná opatření týkající se elektrostatického výboje patří mimo jiné práce na podložce ESD a zajištění správného uzemnění obsluhy.
 1. Znovu zvedněte přístupová dvířka.
  Vyjmutí krytu karty microSD z vnitřku zařízení.
 2. Posuňte držák karty microSD do polohy otevřeno.
  Obrázek držáku karty microSD se šipkou směřující doprava pro otevřenou pozici.
 3. Zvedněte dvířka držáku karty microSD.
  Obrázek otevření dvířek držáku karty microSD vpravo.
 4. Vložte kartu microSD do dvířek držáku karty a ujistěte se, že se zasune do úchytek na obou stranách dvířek.
  Obrázek vložení karty microSD.
 5. Zavřete držák karty microSD.
  Obrázek zavření držáku karty microSD.
 6. Posuňte držák karty microSD do zamknuté polohy.
  Obrázek držáku karty microSD v uzamčené poloze.
  Přístupový kryt je nutné vyměnit a bezpečně usadit, aby bylo zajištěno řádné utěsnění zařízení.
 7. Znovu vložte přístupová dvířka.
  Nasazení krytu karty microSD ze zařízení.