Nabíjení zařízení
Nabíjení zařízení

Nabíjení zařízení

K dosažení nejlepších výsledků nabíjení používejte pouze nabíjecí příslušenství a baterie Zebra. Nabíjejte baterie při pokojové teplotě, když je zařízení v režimu spánku.
Baterie se nabije z plně vybité na 90 % za přibližně 2 hodiny a z plně vybité na 100 % za přibližně 3 hodiny. V mnoha případech poskytuje 90% nabití dostatek energie pro každodenní použití. V závislosti na profilu použití může plné nabití na 100 % zajistit přibližně 14 hodin používání.
Zařízení nebo příslušenství vždy provádí bezpečné a inteligentní nabíjení baterie a indikuje, že je nabíjení deaktivováno z důvodu nenormálních teplot prostřednictvím kontrolky LED a na displeji zařízení se zobrazí upozornění.
Teplota
Chování při nabíjení baterie
20 až 45 °C (68 až 113 °F)
Optimální rozsah nabíjení.
0 až 20 °C (32 až 68 °F) / 45 až 50 °C (113 až 122 °F)
Nabíjení se zpomalí, aby se optimalizovaly JEITA požadavky článku.
Pod 0 °C (32 °F) / nad 50 °C (122 °F)
Nabíjení se zastaví.
Nad 55 °C (131 °F)
Přístroj se vypne.
Nabíjení hlavní baterie:
  1. Připojte nabíjecí příslušenství k příslušnému zdroji napájení.
  2. Vložte zařízení do kolébky nebo jej připojte k napájecímu kabelu (minimálně 9 V / 2 A).
    Zařízení se zapne a začne se nabíjet. Kontrolka LED nabíjení/oznámení během nabíjení žlutě bliká a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.