Kontrolky nabíjení
Kontrolky nabíjení

Kontrolky nabíjení

Kontrolka LED nabíjení/upozornění indikuje stav nabíjení.
Kontrolky LED nabíjení/upozornění
Stav
Barva LED
Význam
Nesvítí
Zařízení se nenabíjí.
  • Zařízení není správně vloženo do kolébky nebo není připojeno ke zdroji napájení.
  • Nabíječka/kolébka není napájena.
Pomalu bliká žlutě
(1 bliknutí každé 4 sekundy)
Zařízení se nabíjí.
Pomalu bliká červeně
(1 bliknutí každé 4 sekundy)
Zařízení se nabíjí, ale baterie je na konci životnosti.
Svítí zeleně
Nabíjení je dokončeno.
Svítí červeně
Nabíjení je dokončeno, ale baterie je na konci životnosti.
Rychle bliká žlutě
(2 bliknutí za sekundu)
Chyba nabíjení. Příklad:
  • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.
  • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle 12 hodin).
Rychle bliká červeně
(2 bliknutí za sekundu)
Chyba nabíjení a baterie je na konci životnosti. Příklad:
  • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.
  • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle 12 hodin).