Nabíjení náhradní baterie
Nabíjení náhradní baterie

Nabíjení náhradní baterie

Tato část obsahuje informace o nabíjení náhradní baterie. K dosažení nejlepších výsledků nabíjení používejte pouze nabíjecí příslušenství a baterie Zebra.
  1. Vložte náhradní baterii do slotu pro náhradní baterii.
  2. Zkontrolujte, zda je baterie správně usazena.
    Kontrolka LED nabíjení náhradní baterie (1) bliká, což indikuje nabíjení.
Baterie se nabije z plně vybité na 90 % za přibližně 2,5 hodiny a z plně vybité na 100 % za přibližně 3,5 hodiny. V mnoha případech poskytuje 80% nabití dostatek energie pro každodenní použití. V závislosti na profilu použití může plné nabití na 100 % zajistit přibližně 14 hodin používání.