1slotová nabíjecí kolébka USB pro Ethernet
1slotová nabíjecí kolébka USB pro Ethernet
View content for :
User:

1slotová nabíjecí kolébka USB pro Ethernet

Tato Ethernetová kolébka zajišťuje napájení a komunikaci.
Dbejte na dodržování pokynů pro bezpečnost baterie popsaných v referenční příručce k produktu.
Obrázek vložení zařízení do 1slotové USB ethernetové kolébky se síťovou zásuvkou.
1
AC kabel
2
Zdroj napájení
3
DC kabel
4
Slot na nabíjení zařízení
5
Kontrolka LED napájení
6
Slot na nabíjení náhradní baterie
7
Vstup pro DC kabel
8
Ethernetový port (na sadě modulu USB na Ethernet)
9
Sada modulu USB na Ethernet
10
Port USB (na sadě modulu USB na Ethernet)
Sada modulu USB na Ethernet (KT-TC51-ETH1-01) se připojuje pomocí jednoslotové USB nabíječky.