Skenování pomocí interního snímače
Skenování pomocí interního snímače

Skenování pomocí interního snímače

Načtěte čárový kód pomocí interního snímače.
Pro čtení čárového nebo QR kódu je vyžadována aplikace podporující skenování. Zařízení obsahuje aplikaci DataWedge Demonstration (DWDemo), která vám umožňuje aktivovat snímač, dekódovat data čárového/QR kódu a zobrazit obsah čárového kódu.
Zařízení SE55 zobrazuje zaměřovač ze zelených čárek a teček. Snímač SE4720 zobrazuje zaměřovač v podobě červené tečky.
 1. Zkontrolujte, zda je v zařízení spuštěna aplikace a zda je zaostřeno textové pole (textový kurzor se nachází v textovém poli).
 2. Namiřte výstupní okénko na čárový nebo QR kód na horní části přístroje.
  Obrázek skenování čárového kódu.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko skenování.
  Zařízení promítne zaměřovací vzor.
 4. Zkontrolujte, zda se čárový nebo QR kód nachází v zaměřovacím vzoru.
  Zaměřovací vzor
  SE55
  SE4720
  Obrázek vzoru zaměření SE55.
  Tvar zaměření SE4720.
  Zaměřovací vzory v režimu Picklist s více čárovými kódy
  SE55
  SE4720
  Obrázek skenování SE55 se zelenou tečkou.
  Obrázek skenu SE4720 s červenou tečkou.
  Když je zařízení v režimu Picklist, zařízení nedekóduje čárový/QR kód, dokud se střed zaměřovače nedotkne čárového/QR kódu.
  Kontrolka LED záznamu dat svítí zeleně a ve výchozím nastavení se ozve zvukový signál indikující úspěšné dekódování čárového/QR kódu.
 5. Uvolněte tlačítko skenování.
  Zařízení zobrazí data čárového/QR kódu v textovém poli.