Vložení baterie
Vložení baterie

Vložení baterie

Tato část popisuje, jak do zařízení vložit baterii.
Do prostoru pro baterii nevkládejte žádné štítky, inventární značky, rytiny, nálepky apod. Mohlo by dojít k ohrožení zamýšlené funkčnosti zařízení nebo příslušenství. Mohou být ovlivněny úrovně výkonu, jako je například těsnění (stupeň krytí (IP)), výkon v případě nárazu (upuštění a pád), funkčnost a odolnost vůči teplotě.
  1. Vložte a baterii spodní částí napřed do přihrádky na baterii v zadní části zařízení.
  2. Zatlačte baterii dolů, dokud nezapadne na místo.
    Vložte baterii zpět do přístroje spodní částí napřed.