Demontáž sestavy držáku na zápěstí
Demontáž sestavy držáku na zápěstí

Demontáž sestavy držáku na zápěstí

Před nabíjením demontujte jádro a plášť ze sestavy držáku na zápěstí. Po nabíjení namontujte jádro a plášť sestavy zpět.
  1. Stiskněte uvolňovací jazýček držáku na zápěstí (3).
  2. Zvedněte zařízení z držáku na zápěstí, spodní částí napřed.
    Zajišťovací jazýčky držáku na zápěstí
    Zajišťovací jazýčky (2) se zvednou ze zajišťovacích drážek. (1).
  3. Vyjměte jádro v plášti ze sestavy držáku na zápěstí.
  4. Chcete-li jádro (2) vyjmout z pláště (3), stiskněte uvolňovací jazýček pláště (1) a poté jádro vysuňte z pláště (3).
    Vyjmutí jádra z pláště