Demontáž sestavy spouště a pláště
Demontáž sestavy spouště a pláště

Demontáž sestavy spouště a pláště

Pokud potřebujete vyměnit baterii, vyjměte jádro ze sestavy spouště a pláště.
  1. Stiskněte uvolňovací jazýček pláště (1).
    Stisknutí uvolňovacího jazýčku spouště a vysunutí jádra ze sestavy spouště a pláště
  2. Vysuňte jádro (1) ze sestavy spouště a pláště (2).
    Vysunutí jádra ze sestavy spouště a pláště