Ergonomická doporučení
Ergonomická doporučení

Ergonomická doporučení

Abyste se vyhnuli riziku ergonomického zranění nebo je minimalizovali, dodržujte ergonomická doporučení.
 • Uživatelé musí být proškoleni, jak správně a bezpečně upevnit konvergovaný skener na prsty.
 • Jakmile máte konvergovaný skener nasazený, zkontrolujte, zda je podložka pro pohodlí prstů na svém místě a zda je přezka pásku správně zajištěna na prstech.
 • Uživatelé musí být proškoleni, jak správně a bezpečně upevnit držák na zápěstí.
 • Zařízení se nesmí nosit v blízkosti zápěstního kloubu.
 • Pro malé až středně velké zápěstí použijte menší pásek na zápěstí. Pro střední až velké zápěstí použijte větší pásek.
 • Zařízení musí být namontováno tak, aby displej směřoval k uživateli.
 • Udržujte a čistěte součásti nositelného zařízení, jako jsou pásky a textilní části.
 • Omezte nebo eliminujte zbytečné opakované pohyby a aktivaci.
 • Udržujte neutrální polohu těla.
 • Omezte nebo eliminujte zvedání paží a ramen.
 • Omezte nebo eliminujte používání nadměrné síly.
 • Předměty, které se často používají, uchovávejte v dosahu.
 • Provádějte úkoly ve správné výšce.
 • Omezte nebo eliminujte přímý tlak.
 • Zajistěte dostatečný volný prostor.
 • Zajistěte vhodné pracovní prostředí.
 • Zlepšete pracovní postupy při používání zařízení.