Součásti konvergovaného skeneru
Součásti konvergovaného skeneru

Součásti konvergovaného skeneru

Konvergovaný skener nosí obsluha na ukazováčku a prostředníčku a používá spoušť ovládanou palcem. Skládá se z dotykového panelu, sestavy spouště, skenovací jednotky SE4770 a dalších prvků.

Pohled zepředu

Konvergovaný skener, pohled zepředu
1
Okénko skeneru
Umožňuje záznam dat pomocí snímače.
2
Mikrofon
Používá se pro hlasovou komunikaci nebo zvukové záznamy.
3
Displej
Zobrazuje všechny informace potřebné k provozu zařízení.
4
Snímač okolního světla
(pod displejem)
Rozpoznává intenzitu okolního světla a upravuje míru podsvícení displeje.
5
Anténa NFC
(pod displejem)
Zajišťuje komunikaci s ostatními zařízeními podporujícími technologii NFC.
6
Kontrolka LED nabíjení
Indikuje stav nabití baterie během nabíjení.
7
Reproduktor
Používá se pro hlasovou komunikaci nebo přehrávání zvuku.
8
Ochranný kryt
Chrání zařízení.
Ochranný kryt obsahuje povinné bezpečnostní varovná označení pro laserová zařízení a během používání musí být vždy nasazen.
9
Levé tlačítko
Uživatelem programovatelné; výchozí nastavení je tlačítko
Zpět
.
10
Sestava spouště
Skládá se z poutka na prst a spouště skenování. Lze ji otočit pro použití levou nebo pravou rukou.
11
Spoušť skenování
Zahájí snímání dat čárového kódu, když je aktivní aplikace podporující skenování.
12
Kontrolka LED oznámení
Označuje, že bylo přijato oznámení aplikace.
13
Snímač přiblížení (volitelný)
Detekuje předměty v blízkosti zařízení, aktivuje SE4770.

Pohled zezadu

1
Kontrolka LED skenování/vlastní
Označuje stav záznamu dat a stav řízený vlastními aplikacemi.
2
Konektor rozhraní
Zajišťuje komunikaci s hostitelem a klientem USB a nabíjení zařízení pomocí kabelů a příslušenství.
3
Pravé tlačítko
Uživatelem programovatelné; výchozí nastavení je tlačítko
Domů
. Stisknutím se zařízení zapne.
4
Přezka poutka
Napne nebo uvolní poutko na prstech.
5
Poutko na prst
Slouží k bezpečnému držení zařízení na prstech. Je předem upevněno na každém konvergovaném skeneru.
6
Prstový klín
Slouží ke zvýšení pohodlí a stabilizuje prsty v poutku.
7
Podložka pro pohodlí prstů
Představuje měkkou vycpávku oddělující prsty od zařízení.
8
Uvolňovací jazýček pláště
Stisknutím uvolněte jádro z pláště.
9
Baterie
Baterie s vysokou kapacitou 1 300 mAh poskytuje energii pro provoz zařízení.
Chcete-li použít konvergovaný skener s držákem na hřbet ruky, vyměňte sestavu spouště za držák na hřbet ruky. Další podrobnosti viz část Montáž držáku na hřbet ruky.