Kontrolky nabíjení
Kontrolky nabíjení

Kontrolky nabíjení

Kontrolka LED nabíjení náhradní baterie na držáku kolébky indikuje stav nabíjení náhradní baterie.
Kontrolka LED nabíjení náhradní baterie
Stav
Význam
Vypnuto
Baterie se nenabíjí. Baterie není správně vložena do kolébky nebo není připojena ke zdroji napájení. Kolébka není napájena.
Svítí žlutě
Nabíjí se funkční baterie.
Svítí zeleně
Nabíjení funkční baterie je dokončeno.
Rychle blikající červená (2 bliknutí za sekundu)
Chyba nabíjení, například:
  • Teplota je příliš nízká nebo příliš vysoká.
  • Nabíjení probíhalo příliš dlouho bez dokončení (obvykle osm hodin).
Svítí červeně
Nabíjí se nefunkční baterie nebo je baterie plně nabitá.