Nabíjení hlavní baterie
Nabíjení hlavní baterie

Nabíjení hlavní baterie

Nabíjejte baterii v zařízení pomocí jedné z nabíjecích kolébek nebo nabíjecího kabelu USB.
Dbejte na dodržování pokynů pro bezpečnost baterie popsaných v referenční příručce k zařízení.
  1. Připojte nabíječku ke zdroji napájení.
  2. Vložte zařízení do slotu kolébky (1) nebo je připojte k nabíjecímu kabelu USB.
    Vložení konvergovaného skeneru do kolébkyVložení držáku na zápěstí do kolébky
    Zařízení se zapne a začne se nabíjet. Kontrolka LED oznámení na dotykovém panelu se během nabíjení rozsvítí žlutě a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.