Nabíjení náhradní baterie
Nabíjení náhradní baterie

Nabíjení náhradní baterie

Náhradní baterii nabijte jednou z nabíječek baterií.
  1. Připojte nabíječku ke zdroji napájení.
  2. Vložte baterii do přihrádky pro nabíjení baterie.
    Nabíjení náhradních baterií
  3. Jemně přitlačte na baterii, abyste zajistili správný kontakt.
    Kontrolka LED nabíjení náhradní baterie na nabíječce baterie indikuje stav nabíjení baterie.