Teplota nabíjení
Teplota nabíjení

Teplota nabíjení

Baterie nabíjejte při teplotách od 2 °C do 46 °C (35,6 °F a 114,8 °F). Zařízení nebo kolébka vždy provádí nabíjení baterie bezpečným a inteligentním způsobem. Při vyšších teplotách (například přibližně +37 °C (+98 °F)) může zařízení nebo kolébka na malé časové úseky střídavě zapínat a vypínat nabíjení baterie, aby se udržela přijatelná teplota baterie. Zařízení a kolébka pomocí kontrolky LED signalizují, že je nabíjení z důvodu abnormálních teplot vypnuto.