Montáž sestavy držáku na zápěstí
Montáž sestavy držáku na zápěstí

Montáž sestavy držáku na zápěstí

Sestava držáku na zápěstí umožňuje obsluze nosit zařízení na zápěstí. Po nabití baterie vložte zařízení zpět do sestavy držáku na zápěstí.
Před vložením jádra do pláště vložte baterii do jádra.
  1. Zasuňte jádro (1) do pláště držáku na zápěstí (2), dokud uvolňovací jazýček pláště držáku na zápěstí nezapadne na místo.
    Zasunutí jádra do pláště držáku na zápěstí
  2. Vložte zařízení do držáku na zápěstí horní částí napřed.
    Vložení jádra a pláště do držáku na zápěstí
  3. Stiskněte současně uvolňovací jazýček držáku na zápěstí (3) a zařízení, dokud se zajišťovací jazýčky (2) nezasunou do zajišťovacích drážek (1).
    Zajišťovací jazýčky držáku na zápěstí