Montáž sestavy spouště a pláště pro konvergovaný skener
Montáž sestavy spouště a pláště pro konvergovaný skener

Montáž sestavy spouště a pláště pro konvergovaný skener

Namontujte hlavní zařízení do sestavy spouště a pláště, abyste mohli používat spoušť ovládanou palcem.
  1. Dotykový panel hlavního zařízení musí směřovat nahoru.
  2. Zasuňte jádro (2) do sestavy spouště a pláště (1), dokud západka pro uvolnění pláště nezapadne na místo.
    Před zasunutím jádra do pláště vložte do jádra baterii.
    Zasunutí jádra do sestavy spouště a pláště