Vložení baterie
Vložení baterie

Vložení baterie

Vložte do konvergovaného skeneru WS50 baterii o kapacitě 1300 mAh. Vložte baterii o kapacitě 800 mAh do držáku na zápěstí WS50. Vložte baterii o kapacitě 2400 mAh do držáku na zápěstí WS50 RFID.
  1. Vyrovnejte baterii tak, aby spodní část baterie zapadla do zajišťovacích drážek (1).
    Zajišťovací drážky baterie
  2. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění baterie.
    Vložení baterie