Změna polohy spouště pro konvergovaný skener
Změna polohy spouště pro konvergovaný skener

Změna polohy spouště pro konvergovaný skener

Sestavu spouště lze změnit pro použití levou nebo pravou rukou.
Určete, zda se konvergovaný skener WS50 používá na pravé nebo levé ruce, a podle toho umístěte spoušť skenování vedle palce.
Popsané postupy platí pro praváky i leváky. Na obrázcích v této části jsou jako příklad uvedeny kroky pro změnu polohy spouště zprava doleva.
 1. Na spodní straně zařízení zvedněte podložku pro pohodlí prstů z přední strany zařízení a poté ji zvedněte ze zadní strany.
  Zvednutí podložky pro pohodlí prstů
 2. Při demontáži sestavy spouště postupujte podle pokynů na zadní straně zařízení.
  1. Odjistěte sestavu spouště zatlačením uvolňovací západky do polohy Odemčeno (4).
  2. Posouvejte sestavu spouště ve směru odemčení (1), dokud se černý trojúhelník (2) nezarovná s vyrytým trojúhelníkem (3).
   Štítek rukojeti spouště
  3. Zvedněte sestavu spouště.
   Zvednutí sestavy spouště
 3. Otočte sestavu spouště tak, aby se spoušť skenování nacházela vedle palce.
 4. Při nasazování sestavy spouště na zadní stranu jádra v plášti dbejte na to, aby byl černý trojúhelník (2) zarovnán s vyrytým trojúhelníkem (3).
  Montáž sestavy spouště
 5. Posouvejte sestavu spouště ve směru uzamčení (4).
 6. V případě potřeby zajistěte sestavu spouště zatlačením západky do polohy Uzamčeno (1).
 7. Znovu připevněte podložku pro pohodlí prstů na spodní stranu zařízení.