Výměna baterie
Výměna baterie

Výměna baterie

Zařízení podporuje režim výměny za provozu, kdy uživatel může vyměnit baterii, aniž by musel zařízení vypnout. Když uživatel vyjme jádro z pláště, displej se vypne a zařízení přejde do stavu nízké spotřeby (což je indikováno jedním červeným bliknutím kontrolky LED skenování/vlastní). Baterii vyměňte do dvou minut, aby se zachovala stálost paměti.
 1. Vyjměte sestavu nositelného zařízení.
  Informace o vyjmutí sestavy prstové spouště a sestavy držáku na zápěstí naleznete v části Demontáž sestavy spouště a pláště a Demontáž sestavy držáku na zápěstí.
 2. Otočte zařízení tak, aby dotyková obrazovka směřovala dolů.
 3. Stiskněte západku uvolnění baterie (1).
  Stisknutí západky baterie
 4. Vyjměte baterii z přihrádky na baterie.
  Vyjmutí baterie
 5. Vyrovnejte baterii tak, aby spodní část baterie zapadla do zajišťovacích drážek (1).
  Zajišťovací drážky baterie
 6. Zatlačte baterii dolů do přihrádky, dokud nezapadnou západky pro uvolnění baterie.
  Vložení baterie