Údržba
Údržba

Údržba

Aby byla zajištěna řádná údržba zařízení, dodržujte veškeré bezpečnostní pokyny ohledně čištění, skladování a baterie uvedené v této příručce.